Naturfotografene GLT

Velkommen til Naturfotografene GLT

1 plass. Sjarmør i pels. Leif Arne Evensen

Årets bilde 2019 © Leif Arne Evensen

Velkommen til Naturfotografene GLT

Naturfotografene GLT er en fotoklubb som ble startet høsten 2011.

Vi er ei gruppe som skal drives etter gratis prinsippet.

Ettersom det ikke er noen medlemsavgift stiller vi noen krav til medlemmene. Alle kurs og all undervisning som gjøres av klubbens medlemmer skal være gratis, i retur forventes det at man bidrar tilbake, dette kan være alt fra å finne et tema for et møte, snakke om noe du brenner for innen foto, finne tema til diskusjon, koke kaffe og ta med kake til møtene, men alle skal bidra for å få en mest mulig godt fungerende klubb. Alle skal bidra med positive holdninger til og skape økonomisk ryggrad i gruppa, da vil vi sammen bygge en fin klubb som er et trivelig sted å være. Det er også slik at hvis vi som klubb for eksempel skal ha en større aktivitet som utstilling skal alle som skal delta på dette bidra med en egeninnsats.

Alle bilder som skal brukes i klubb sammenheng det være seg bilder på nett herunder konkurranser ol, bilder på utstilling eller bilder vi skal bruke til undervisning i for eksempel bildebehandling og lignende skal være naturfoto, dette kan grovt deles inn slik; Landskap, fugler, dyr, macro eller annet forbundet med naturfoto. .

Vi prøver å ha så høy kvalitet på bildene våre  som mulig og prøver hele tiden og lære mer slik at kvaliteten kan bli høyere. Vi har i vinterhalvåret hatt møte den første tirsdagen i måneden.

I sommerhalvåret satser vi på å møtes ute på forskjellige plasser  for å fotografere.

Vi er opptatt av at alle skal behandles likt og alle er like mye verdt, vi skal ha et godt miljø og klubben skal være et godt sted å være.

Klubben skal bygges av alle, vi har stor tro på at vi ved å jobbe på denne måten skaper et godt miljø og ikke minst samhold i klubben.

Ønsker du og bli medlem, les våre vedtekter på linken øverst på denne siden og send oss en mail.