Naturfotografene GLT

Regler for månedskonkurransen

 

Konkurranse regler for månedens bilde.

 

 

 

 1. Bildet må kunne relateres til tema som er valgt for måneden. I hovedsak skal tema følge årstider men det er også rom for måneder med fritt tema. Bildet skal være tatt samme år og så nært den aktuelle måned konkurransen gjelder for som mulig. Du kan legge ut 1. bilde pr. runde
 2. Alle bilder som legges ut skal legges ut på NGLT sin side på face book  under den mappen som har riktig tema for måneden. Finnes ikke mappen så oppretter den første som legger ut bilder mappe merket med månedens tema.
 3. Bildet kan ha signatur, men dette bør unngås.
 4. Bilder skal ikke være manipulerte utover det som er vanlig for redigering av bilder.
 5. Bilder skal ikke inneholde tekst.
 6. Det er valgfritt om bilde skal ha tittel
 7. Bildet som legges ut skal være tatt av deltageren.
 8. Bilder av dyr i fangenskap, skal opplyses om at er tatt under kontrollerte forhold.
 9. Bilder kan legges inn frem til den 2 etter den måneden tema gjelder Eksempel: september: fra 1 september til og med 2 oktober. Bildene legges inn på vår side på face book, er du den første lager du mappe å gir den samme navn som tema for måneden. Ved hvert enkelt bilde skal det skrives som et minimum; Iso. blender,lukker, objektiv og brennvidde benyttet, i tillegg kan du skrive om vær og lysforhold event, redigering av bildet, flere eksponeringer og lignende.
 10. Avstemming gjøres på klubbens facebook side, senest 3 dager etter siste frist for og
  legge ut bilder, dvs. avstemming senest innen det 5 hver måned kl.00.00
  avgis det ikke stemme innen fristen, diskvalifiseres bildet du selv har lagt ut, ved
  tekniske problemer, som manglende nett, problemer med facebook eller lignede, må
  du ta kontakt med konkurranseansvarlig Helene Magnus, enten på
  mail:
  helenmag@online.no eller telefon 91 61 26 29 før fristene utløper og gi beskjed
  om dette, unnlates dette fører dette til at ditt bilde ikke kan delta, eller at din stemme
  Ikke blir tellende.
  Bilder som får plassering fra 1-6 sendes Helene Magnus på mail eller leveres senest
  på påfølgende medlemsmøte som stor fil, sjekk 2048 pixler på lengste side
  Oppløsning 300 ppi. Måneder uten møter gjelder kun mail.
 11. OBS! måneder uten medlemsmøte sendes bilder med plassering fra 1-6 Helene Umiddelbart etter at stemme resultater foreligger.

Hvordan avgi stemme;

Det nye nå blir at alle bilder skal ha poeng, bildet skal vurderes ut fra tre hovedelementer:

1 Teknisk kvalitet, T = teknisk gjennomføring – Vanskelighetsgrad – Teknikkbeherskelse – Fokus/skarphet – Dybdeskarphet – Kontrast/dynamikk – Farger – Støy-etterbehandling

2 Komposisjon: K = komposisjon – Balanse – Komposisjonsregler – Fargebalanse – Dybde – Dynamikk

3 tema treff/helhetsinntrykk: tematreff og helhetsinntrykk – Grad av originalitet – Treff på tema – Helhetsinntrykk O er i all hovedsak en subjektiv oppfatning

.
Viktig: Innafor hvert hovedelement skal bildet ha poeng på en skala fra 1-10, dette
Betyr da at alle bilder kan få minimum 3 poeng maksimum 30poeng
Sammenlagt.

Obs!! Alle bilder må ha breddeformat, kvadrat eller panorama

 

Obs!! Alle bilder må ha breddeformat, kvadrat eller panorama

 1. Vinner bilder inntil 6 plass kommer på trykk i OA.
 2. Vi kårer årets bilde og årets fotograf etter august hvert år.

 

 

MÅL for mnd konkurransen. -(1.) moro å være aktiv. – (2.) å jobbe med egen kreativitet ut fra et gitt tema. – (3.) å tenke nytt. – (4.) å videreutvikle seg selv til å se dybde, perspektiv, kvalitet, kreativitet, kunstnerisk utrykk mm. ØNSKER at flest mulig av medlemmene tar seg tid til å legge ut bilder eller stemme/kommentere. AKTIV KLUBB skaper motivasjon til å bli bedre.