Naturfotografene GLT

Resultater Oktober 2019 Tema dugg

  • 1 plass On the edge, Dag Frode Holm
  • 2 plass Leif Arne Evensen
  • 3 plass Britt Torun Lundby
  • 3 plass Helene Magnus
  • Dugg
  • 6 plass Elin Anita Lund